J. H. RICHTER, SPOLEČNOST S R. O., OPTICKÁ BRUSÍRNA, PRAHA, 1941-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10601
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
342
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
BYTEL K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1969
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1941 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Průmysl jemné mechaniky a optiky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)