VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZELENÝ A SPOL., VELKOZÁVOD A VÝROBA OPTICKÉHO ZBOŽÍ, PRAHA, 1919-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10603
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
344
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
BYTEL K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Průmysl jemné mechaniky a optiky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)