J. M. SCHMITT - ZEMŘ. DĚDICI A SPOL., PRIVILEGOVANÁ TOVÁRNA NA VLNĚNÉ ZBOŽÍ V NOVÉ KDYNI, 1769 - 1875

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10511
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
347
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
19
Autor: 
MATĚJOVIČ F.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1968
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1769 - 1875
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kdyně
Skupiny tématické evidence
Výroba vlněné příze a tkanin

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)