JOSEF KITZBERGER, VÝROBA HOSPODÁŘSKÝCH STROJŮ /V NÁRODNÍ SPRÁVĚ N. P. AGROSTROJ PRAHA/ V DOMAŽLICÍCH, 1947-1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10672
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
353
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
KRESL J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1968
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1947 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Domažlice
Praha
Skupiny tématické evidence
Výroba prvků, mechanizmů, strojů a zařízení pro zemědělství, obchod a služby

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)