KAREL ARNOŠT KÖHLER (CHEBSKÁ PAPÍRNA), 1906-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10733
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
402
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
NUTILOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1906 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Celulózky a papírny, zpracování papíru

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)