VELKOSTATEK HŘEŠIHLAVY, 1748-1936

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20039
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
530
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
22
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1748 - 1936
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hřešihlavy
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)