VELKOSTATEK NEKMÍŘ, 1670-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20089
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
531
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
51
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1670 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Nekmíř
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)