OBUTÍ KARMELITÁNI TACHOV, 1664-1670(1819)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10479
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
539
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
NOVOTNÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1664 - 1670 (1819)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Tachov
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)