FRANTIŠKÁNI TACHOV, (1512)1587-1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10096
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
540
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
34
Autor: 
NOVOTNÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1512) 1587 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Tachov
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)