VELKOSTATEK KUNDRATICE, (1765)1778-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20063
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
541
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
23
Autor: 
MÍRKA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1765) 1778 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kundratice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)