VELKOSTATEK PRAŠNÝ ÚJEZD, 1756-1875

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20106
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
548
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
23
Autor: 
MÍRKA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1756 - 1875
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Prašný Újezd
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)