EPIAG - PRVNÍ ČESKÝ PRŮMYSL PORCELÁNU, AKC. SPOL., GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ KARLOVY VARY, [1885]-1946(1952)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10534
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
562
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
KLEJZAROVÁ ZD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1885] - 1946 (1952)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Březová
Dvory
Karlovy Vary
Loket
Skupiny tématické evidence
Výroba užitkového porcelánu

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)