VELKOSTATEK GRAFENRIED, 1773-1881

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20030
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
637
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
24
Autor: 
MYSLIVCOVÁ J.
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2009
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1773 - 1881
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Grafenried
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)