VELKOSTATEK OBYTCE, 1732-1939

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20093
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
662
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
41
Autor: 
WASKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1732 - 1939
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Obytce
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)