VELKOSTATEK DOŽICE, 1660-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20026
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
681
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
36
Autor: 
ČERVENKA VL.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2014
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1660 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Dožice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)