VELKOSTATEK MĚCHOLUPY, 1588-1938

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20082
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
692
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
73
Autor: 
ČERVENKA VL.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1588 - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Měcholupy
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)