VELKOSTATEK CHANOVICE, 1732-1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20041
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
699
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
64
Autor: 
VANIŠOVÁ H.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1732 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Chanovice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)