TĚŽAŘSTVO ANTONÍN V RUDOLCI, 1900-1939

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
11328
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
819
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
BERAN P.
GROSS A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1900 - 1939
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rudolec
Skupiny tématické evidence
Dobývání a úprava uhlí (doly, briketárny, koksárny apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)