BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOKOLOV, (1972)1975-1990

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
11333
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
824
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
BERAN P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1996
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1972) 1975 - 1990
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sokolov
Skupiny tématické evidence
Okresní (obvodní) podniky bytového hospodářství (OPBH)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)