ČESKÝ SVAZ ŽEN - ZÁVODNÍ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ HNĚDOUHELNÉ DOLY A BRIKETÁRNY, KONCERN, SOKOLOV, 1972-1981(1986)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
11341
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
827
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
BERAN P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1990
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1972 - 1981 (1986)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sokolov
Skupiny tématické evidence
Společenské organizace 1948 - 1990 – ženské

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)