PODNIKOVÝ VÝBOR ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ HNĚDOUHELNÉ DOLY BŘEZOVÁ, S. P. BŘEZOVÁ, (1965)1975-1993

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
11342
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
828
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
BERAN P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1998
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1965) 1975 - 1993
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Březová
Skupiny tématické evidence
ROH - závodní výbory
Odborové orgány po roce 1990 - místní a podnikové

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)