CHRT JIŘÍ, RNDR., 1926-2002 PRAHA, 1972-2002(2011)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
11349
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
834
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
BERAN P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1972 - 2002 (2011)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Praha
Skupiny tématické evidence
Osobní fondy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)