ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA HODYNĚ, 1898-1968

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
575
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
2
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
HUBKA P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1898 - 1968
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hodyně
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Osmileté a devítileté školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)