POKRAČOVACÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ CHŘÍČ, 1890-1897

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
ŠKOLY VE CHŘÍČI
Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
731
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
3
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
2
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
3
Autor: 
HUBKA P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1890 - 1897
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Chříč
Skupiny tématické evidence
Učňovské a živnostenské školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)