NOTÁŘSTVÍ MANĚTÍN, 1868-1909

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
NOTÁŘI OKRESU PLZEŇ-SEVER I. (KRALOVICE, MANĚTÍN)
Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
429
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Elektronická archivní pomůcka obsahující úvod nebo celý sdružený/skupinový inventář: 
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
5
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
2
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
8
Autor: 
HUBKA P.
PETRLÍKOVÁ V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1982
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1868 - 1909
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Manětín
Skupiny tématické evidence
Notáři veřejní a soukromí do roku 1949 (1951)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)