NÁRODNÍ ŠKOLA BEZVĚROV, 1920-1953

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
ŠKOLY V BEZVĚROVĚ
Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
540
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
6
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
1
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
3
Autor: 
HUBKA P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1920 - 1953
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bezvěrov
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)