ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA ČÍVICE, 1956-1967

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
658
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
8
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
HUBKA P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1956 - 1967
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Čívice
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Osmileté a devítileté školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)