ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA HLUBOKÁ, 1919-1961

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
338
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
12
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
HUBKA P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1961
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hluboká
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Osmileté a devítileté školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)