ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA HROMNICE, 1860-1974

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
719
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
13
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
25
Autor: 
KAMENICKÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1860 - 1974
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hromnice
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Osmileté a devítileté školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)