ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA HVOZD, 1880-1962

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
712
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
14
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
KAMENICKÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1984
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1880 - 1962
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hvozd
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Osmileté a devítileté školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)