NÁRODNÍ ŠKOLA KORYTA, 1880-1959 (1965)

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
344
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
16
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
20
Autor: 
HUBKA P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1880 - 1959 (1965)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Koryta
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)