STŘEDNÍ ŠKOLA KOZOJEDY, 1945-1953 (1961)

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
ŠKOLY V KOZOJEDECH
Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
630
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
17
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
2
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
4
Autor: 
HUBKA P.
KAMENICKÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1953 (1961)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kozojedy
Skupiny tématické evidence
Školy měšťanské (střední do roku 1953)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)