ZÁKLADNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ KOZOJEDY, 1939-1950

Souhrnný název sdruženého/skupinového inventáře: 
ŠKOLY V KOZOJEDECH
Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
631
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
17
Číslo části sdruženého/skupinového inventáře: 
4
Druh archivní pomůcky: 
Sdružený a skupinový inventář (část)
Počet stran: 
3
Autor: 
HUBKA P.
KAMENICKÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1939 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kozojedy
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - zemědělské (hospodářské) a lesnické (včetně školních statků), zahradnické, rybářské

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)