NÁRODNÍ ŠKOLA MLADOTICE, 1878-1953 (1969)

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
347
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
18
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
HUBKA P.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1983
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1878 - 1953 (1969)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Mladotice
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)