ARCHIV OBCE MLADOTICE, (1710) 1850-1945 (1946)

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
115
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
188
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
HUBKA P.
KLIKOVÁ Z.
NOVÁ K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2009
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1710) 1850 - 1945 (1946)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Mladotice
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)