ARCHIV MĚSTA RABŠTEJN NAD STŘELOU, 1514-1945 (1956)

Archiv: 
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
134
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
384
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
26
Autor: 
NĚMEČKOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2019
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1514 - 1945 (1956)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rabštejn nad Střelou
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)