ARCHIV MĚSTA KLADRUBY, 1197 - 1945 (1953)

Archiv: 
Státní okresní archiv Tachov
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
133
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
23
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
33
Autor: 
EDL J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1197 - 1945 (1953)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kladruby
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)