STÁTNÍ BÁŇSKÉ ŘEDITELSTVÍ JÁCHYMOV, (1752)1796 - 1945(1961)

 
   
/ 0