REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY, DÍLČÍ INVENTÁŘ II. ČÁSTI FONDU, (1815)1850-1954(1957)

 
   
/ 0