STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PŘI KRAJSKÉM SOUDU V CHEBU, (1936)1938-1945(1950)

 
   
/ 0