KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V KARLOVÝCH VARECH - ZÁPISY O JEDNÁNÍ RADY KNV KARLOVY VARY, 1949 - 1960, DÍL II., SV. 2. (REJSTŘÍKY)

 
   
/ 0