Archivní pomůcky — vyhledávání

číslo fondu
Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Plzeň 3. 272 B. URBÁNEK A SPOL.,TOVÁRNA NA HRAČKY, HARTMANICE, 1925 - 1951 Inventář
Plzeň 3. 273 NADAČNÍ FOND KU PODPOŘE DĚLNICTVA A ÚŘEDNICTVA TOVÁREN "SOLO" V SUŠICI, 1919 - 1949 Inventář
Plzeň 3. 274 PLAMA, ÚSTŘEDNÍ PRODEJNA TOVÁREN NA ZÁPALKY, SPOLEČNOST S RUČ. OBM. V PRAZE, 1919 - 1938 Inventář
Plzeň 3. 275 PODPŮRNÝ FOND SOUKROMÉHO ÚŘEDNICTVA A DÍLOVEDOUCÍCH V SUŠICI, 1931 - 1951 Inventář
Plzeň 3. 276 PODPŮRNÝ FOND ZAMĚSTNANCŮ FY. "SOLO", NÁRODNÍ PODNIK V SUŠICI, 1945 - 1957 Inventář
Plzeň 3. 277 P. HANA,TOVÁRNA NA PAPÍROVÉ DUTINKY A POUZDRA, NÝRSKO, 1932 - 1936 Inventář
Plzeň 3. 278 TOVÁRNA NA UMĚLÉ PRYSKYŘICE, AKCIOVÁ SPOLEČNOST V PRAZE, 1925 - 1931 Inventář
Plzeň 3. 279 FRANTIŠEK HORRER, TOVÁRNA NA KOŠÍKY A DŘEVĚNÉ ZBOŽÍ, KAŠPERSKÉ HORY, 1890 - 1948(1951) Inventář
Plzeň 3. 280 VOJTĚCH SCHEINOST, C. K. VÝSADNÍ TOVÁRNA NA SIRKY V SUŠICI, 1845 - 1916 Inventář
Plzeň 3. 281 LUMA, PRODEJNA SIRKÁREN SOLO AKC. SPOL. A SCHELL A SYNOVEC, SPOLEČNOST S R. O. V PRAZE, 1925 - 1942 Inventář
Plzeň 3. 282 AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRO ZÁPALKOVÉ ZBOŽÍ "HELIOS" SE SÍDLEM V PRAZE, (1888)1912 - 1922(1930) Prozatímní inventární seznam
Plzeň 5. 283 OBUTÍ KARMELITÁNI CHYŠE, 1670 - 1786(1790) Inventář fotokopie
Plzeň 3. 284 GOTH A SPOL.,TOVÁRNA NA ZBOŽÍ PLETENÉ, STÁVKOVÉ A TKANOU KONFEKCI, AŠ, 1919 - 1949 Inventář
Plzeň 5. 285 ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA HOHENZOLLERNŮ, 1806-1943 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 286 RODINNÝ ARCHIV TRAUTTMANSDORFFŮ, 1600 - 1945 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 287 ZEMĚDĚLSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, (1933)1939 - 1945 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 289 PRÁCE, KONSUMNÍ, VÝROBNÍ A ÚSPORNÉ DRUŽSTVO V CHEBU, (1935)1945 - 1956 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 290/1 OHLAŠOVACÍ ÚŘAD CHEB, 1933 - 1945 Sdružený a skupinový inventář (část) fotokopie
Plzeň 1. 290/2 OHLAŠOVACÍ ÚŘAD KARLOVY VARY, 1938 - 1945 Sdružený a skupinový inventář (část) fotokopie
Plzeň 1. 290/3 OHLAŠOVACÍ ÚŘAD HLIVICE V CHEBU, 1941-1945 Sdružený a skupinový inventář (část) fotokopie
Plzeň 1. 290/4 HLAVNÍ OHLAŠOVACÍ ÚŘAD KATOVICE V KARLOVÝCH VARECH, 1945 Sdružený a skupinový inventář (část) fotokopie
Plzeň 1. 291/1 OSIDLOVACÍ KOMISE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO OKRESY KARLOVY VARY A JÁCHYMOV V KARLOVÝCH VARECH, 1945 - 1948(1951) Sdružený a skupinový inventář (část) fotokopie
Plzeň 1. 291/2 OSÍDLOVACÍ KOMISE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO OKRESY LOKET A NEJDEK V NEJDKU, 1945 - 1948(1949) Sdružený a skupinový inventář (část) fotokopie
Plzeň 1. 292 OSVOBOZENÍ, KONSUMNÍ, VÝROBNÍ A ÚSPORNÉ DRUŽSTVO V KARLOVÝCH VARECH, (1913)1945 - 1956 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 293 VELKOSTATEK PLANÁ, 1548 - 1945 Inventář fotokopie

Stránky