Archivní pomůcky — vyhledávání

číslo fondu
Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Plzeň 5. 391 VELKOSTATEK BŘEZÍ, 1855-1939 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 393 VELKOSTATEK ŽLUTICE - ŠTĚDRÁ, 1599-1945 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 394 VELKOSTATEK KUNKOVICE, 1773-1892 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 395 VELKOSTATEK HALŽE, 1784-1947 Inventář fotokopie
Plzeň 3. 396 C. A W. WEISS, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, BUKOVEC, 1863-1946 Inventář
Plzeň 3. 397 ZÁVODNÍ VÝBOR TOVÁRNY C. A W. WEISS, BUKOVEC, 1926-1937 Inventář
Plzeň 3. 398 P. PIETTE, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST V PRAZE, ZÁVOD PLZEŇ, 1870-1911([1959]) Inventář
Plzeň 3. 399 PODPŮRNÝ FOND DĚLNICTVA LUČEBNÍHO PAPÍRNY PIETTE V PLZNI, 1937-1944(1967) Inventář
Plzeň 3. 400 GELLERT A SPOL., AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRO PRŮMYSL PAPÍRNÍ, PRAHA, ZÁVOD PLZEŇ, 1898-1946([1969]) Inventář
Plzeň 3. 401 ÚHLAVSKÝ MLÝN, TOVÁRNA NA DŘEVOVINU A LEPENKY, SPOL. S R. O., HAMRY, 1903-1948(1951) Inventář
Plzeň 3. 402 KAREL ARNOŠT KÖHLER (CHEBSKÁ PAPÍRNA), 1906-1948 Inventář
Plzeň 3. 403 PRAŽSKÁ NEUSIEDELSKÁ, SPOJENÉ TOVÁRNY NA PAPÍR, CELULÓZU A DŘEVOVINU A. S., PRAHA, ZÁVOD PLZEŇ, (1895)1912-1949(1950) Inventář
Plzeň 3. 404 NEG, SPOLEČNOST PRO OBCHOD PAPÍREM A CELULOSOU, S. R. O., PRAHA, (1924)1927-1946(1949) Inventář
Plzeň 3. 405 JEDNOTA DĚLNICTVA LUČEBNÍHO PRŮMYSLU V PRAZE, ODBOČKA BUKOVEC, 1931-1946 Inventář
Plzeň 3. 406 PODPŮRNÝ FOND ZAMĚSTNANCŮ FIRMY ZÁPADOČESKÉ PAPÍRNY, NÁRODNÍ PODNIK V PLZNI, 1936-1961 Inventář
Plzeň 3. 407 AKCIOVÁ SPOLEČNOST SCHWARZKOPF A SPOL., AKCIOVÉ TOVÁRNY NA USNĚ, OBUV A ŘEMENY, SUŠICE, (1893)1920-1949(1955) Inventář
Plzeň 3. 408 KLATOVSKÁ TOVÁRNA NA PRÁDLO J. KRČMA A SYNOVÉ, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, KLATOVY, (1885)1919-1948(1953) Inventář text
Plzeň 3. 409 GRAFIKA TISKAŘSKÉ PODNIKY V PLZNI, ZAPSANÉ SPOL. S R. O., 1894-1953 Inventář text
Plzeň 3. 410 GRAFICKÉ ZÁVODY POUR A SPOL., KOMANDITNÍ SPOLEČNOST, PLZEŇ, (1899)1911-1950 Inventář
Plzeň 5. 411 VELKOSTATEK TÝNEC, (1642)1707-1949 Inventář fotokopie
Plzeň 3. 412 FRABA - FRANTIŠEK BARTL, TOVÁRNA NA VYŠÍVKY, KRAJKY A PLETENÉ ZBOŽÍ, PERNINK, 1934-1948 Inventář
Plzeň 3. 413 HERMANN BARTL, TOVÁRNA NA VYŠÍVÁNÍ A KRAJKY, MODERNÍ DĚTSKOU VÝBAVU, PERNINK, 1945-1949 Inventář
Plzeň 3. 414 CHRISTIAN BAUMGÄRTEL, KOMANDITNÍ SPOLEČNOST, VÝROBA BAVLNĚNÉHO A VLNĚNÉHO ZBOŽÍ V AŠI, 1861-1948 Inventář
Plzeň 3. 415 HEŘMAN BECK, TEXTILNÍ TOVÁRNA, HRANICE U AŠE, 1938-1947 Inventář
Plzeň 3. 416 ARNOŠT BERGER, TEXTILNÍ TOVÁRNA, MĚDĚNEC, 1941-1948 Inventář

Stránky