Archivní pomůcky — vyhledávání

číslo fondu
Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Plzeň 1. 151 KRAJSKÝ SOUD PLZEŇ, SV. 1, (1803)1850-1897 Dílčí inventář fotokopie
Plzeň 1. 154 STÁTNÍ POLICEJNÍ EXPOSITURA LOKET, 1870 - 1938 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 158 KRAJSKÝ SOUD CHEB, 1850 - 1947 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 159 SOUD MLÁDEŽE CHEB, 1931 - 1938 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 164 KRAJSKÝ ÚŘAD LOKET, (1472)1752 -1850 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 165 OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA CHEB, 1851-1948(1949) Inventář fotokopie
Plzeň 5. 167 VELKOSTATEK HORNÍ HRAD, 1563 - 1947 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 169 REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PLZEŇ (+DODATEK I, II, III, IV), 1850-1955 Prozatímní inventární seznam fotokopie
Plzeň 1. 170 REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO (DODATEK K INVENTÁRNÍMU SEZNAMU), (1744)1850-1919(1925) Prozatímní inventární seznam fotokopie
Plzeň 1. 175 STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PLZEŇ (DODATEK), 1871 - 1949 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 176 OSIDLOVACÍ ÚŘAD A FOND NÁRODNÍ OBNOVY, OBLASTNÍ ÚŘADOVNA V PLZNI, 1945-1952, 1. DÍL Dílčí inventář fotokopie
Plzeň 1. 178 TRESTNÍ SPISY KRAJSKÉHO SOUDU V CHEBU, 1929 - 1938 Katalog fotokopie
Plzeň 1. 179 TRESTNÍ TISKOVÉ SPISY KRAJSKÉHO SOUDU V CHEBU, 1929 - 1938 Katalog fotokopie
Plzeň 5. 181 ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA LÖWENSTEINSKÝCH VELKOSTATKŮ V ČECHÁCH, 1652 - 1945 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 182 VELKOSTATEK BOR, 1581 - 1943 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 183 KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR KARLOVY VARY, (1891)1949 - 1954(1960), DÍL I. Prozatímní inventární seznam fotokopie
Plzeň 1. 189 ŽUPNÍ VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ PLZEŇ, 1945-1948 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 190 KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ KARLOVY VARY, (1945)1950-1960(1962) Inventář fotokopie
Plzeň 1. 191 KRAJSKÉ VEDENÍ SVAZU NÁRODNÍ REVOLUCE PLZEŇ, (1938)1945-1948(1950) Inventář fotokopie
Plzeň 1. 192 KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU OSVOBOZENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ PLZEŇ, 1945 - 1948(1952) Inventář fotokopie
Plzeň 1. 193 SDRUŽENÍ RUMBURSKÉHO ODBOJE PLZEŇ, 1945 - 1948 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 194 KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ PLZEŇ, (1935)1948 - 1964 Prozatímní inventární seznam fotokopie
Plzeň 5. 210 VELKOSTATEK BEZDRUŽICE, 1687 - 1938 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 211 VELKOSTATEK LÍŠŤANY, 1843 1943 Inventář fotokopie
Plzeň 1. 212 STÁTNÍ BÁŇSKÉ ŘEDITELSTVÍ JÁCHYMOV, (1752)1796 - 1945(1961) Inventář fotokopie

Stránky