Domů

Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Cheb OF 916 ARCHIV MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 1850-1945 Inventář
Cheb OF 922 STÁTNÍ NĚMECKÁ REÁLNÁ ŠKOLA CHEB, 1899-1945 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 923 JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KRAPICE, 1951-1960 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 924 JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HRZÍN, 1949-1961 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 925 JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KOPANINA, 1955-1974 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 926 JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KRÁSNÁ, 1949-1963 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 927 JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HRANICE, 1949-1964 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 928 JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO JINDŘICHOV, 1953-1972 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 932 DĚTSKÝ ÚTULEK HORNÍ LAZY, 1961-1965 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 934 OBECNÁ ŠKOLA CHODOVSKÁ HUŤ, 1848-1945 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 936 VYŠŠÍ ŠKOLA VÝŽIVY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1949-1950 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 938 OSMILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PLESNÁ, 1946-1959 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 939 ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA CHEB, 1947-1968 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 940 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO PRACUJÍCÍ CHEB, 1958-1983 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 941 ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA CHEB, 1951-1957 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 943 ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1953-1956 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 944 HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1953-1957 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 947 I. CHLAPECKÁ OBECNÁ ŠKOLA CHEB, 1914-1939 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 948 DĚTSKÝ DOMOV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1949-1980 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 950 STÁTNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1945-1947 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 951 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA CHEB, (1957) 1959-1975 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 952 BERNÍ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1945-1948 (1952) Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 953 PEDAGOGICKÁ ŠKOLA CHEB, 1947-1966 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 954 DOMOVY DŮCHODCŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1953-1964 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 955 II. DÍVČÍ OBECNÁ ŠKOLA CHEB, 1934-1943 Prozatímní inventární seznam

Stránky